Logeerhuis

Doelstelling:
het realiseren van een logeerhuis voor kinderen met autisme in Suriname.

Activiteiten.
De activiteiten van Passiegron zijn in twee delen te onderscheiden:
1. Logeerhuis voor kinderen met autisme
2. Kenniscentrum Autisme

1. Logeerhuis voor kinderen met autisme.
    opvang (logeer- of slaaphuis) voor kinderen met autisme tijdens  weekenden  en/of vakanties.

Een logeerhuis voor kinderen met autisme bestaat in Suriname nog niet.

Het is vooral bedoeld voor kinderen die thuis wonen en overdag naar een opvanghuis gaan of dagbesteding hebben, maar in de weekenden of vakanties zijn deze kinderen vaak de hele dag thuis en dit vraagt veel van ouders/verzorgers en indirect  van de hele omgeving van het kind.
Daarom biedt het logeerhuis een perfecte oplossing voor zowel kind als ouders/verzorgers!

Het behoeft geen uitleg dat het voor ouders een zware taak is en helemaal wanneer er nog andere kinderen in het gezin zijn.
Een logeerhuis waar af en toe gebruik van gemaakt kan worden is in een dergelijke situatie een grote lastenverlichting.

De kinderen worden tijdens hun verblijf op een rustige, landelijke en prikkelarme locatie opgevangen en ondersteund in de dingen die ze wél kunnen doen, omdat uitgegaan wordt van de mogelijkheden die het kind heeft, in plaats van te letten op de beperkingen die ASS met zich meebrengt.

De begeleiding van de kinderen zal gedaan worden door mensen die bekend zijn met het begrip autisme en eventueel ook zodanig hierin werkzaam zijn. Ook stagiaires vanuit Suriname of het buitenland die het begeleiden van deze specitieke doelgroep binnen de jeugdzorg als een uitdaging zien.
Tevens zal er ook met vrijwilligers gewerkt worden, welke vooraf gescreend worden op bekwaamheid.

Ook zal er een samenwerkingsverband worden aangegaan met diverse instellingen en stichtingen in Suriname en daarbuiten.

 

2. Kenniscentrum Autisme.

– voorlichtingsmateriaal autisme (mediatheek)
– begeleidingsadvies ouders en/of verzorgers
– aanbod cursussen, seminars en voorlichtingsbijeenkomsten.
– uitlenen materiaal autisme (mediatheek)

 

Voor ouders is het hebben van een kind met autisme vaak behoorlijk problematisch te noemen.
Er is soms weinig tot geen kennis aanwezig bij henzelf of binnen de (directe) omgeving van het gezien.
Zelfs als er erkenning is voor de complexiteit die een kind met autisme nu eenmaal met zich meebrengt, hebben de ouders vaak taakverlichting nodig, zoals thuisbegeleiding en/of dagbesteding (crèche, bijzonder onderwijs etc.)

Een belangrijke taakverlichting is een logeerhuis voor kinderen met autisme!
Veel ouders zouden dolgraag een plek willen hebben waar hun kind een paar dagen kan komen logeren, zodat zij even “verlost” zijn van deze zware zorgtaak en alle aandacht aan zichzelf en/of hun gezin kunnen geven, in de wetenschap dat hun kind in vertrouwde en deskundige handen is.

Spring naar de toolbar