Logeerhuis

Doelstelling: het realiseren van een logeerhuis in Suriname voor kinderen met autisme.

Probleem:

Veel ouders met een kind met autisme  zouden  dolgraag een plek willen hebben waar hun kind kan logeren, zodat zij even “verlost” zijn van de zware zorgtaak en alle aandacht aan zichzelf en/of hun gezin kunnen geven,

Oplossing:

In Suriname bestaat  een logeerhuis voor kinderen met autisme nog niet.
Daarom biedt dit logeerhuis een passende oplossing voor zowel kind als ouders/verzorgers!
Het is bedoeld voor  kinderen die thuis wonen en overdag naar school,  opvanghuis  of dagbesteding gaan.
In de weekenden en/of vakanties zijn deze kinderen vaak het grootste gedeelte van de dag thuis en dit vraagt veel van ouders/verzorgers en indirect  van de hele omgeving van het kind.

Een logeerhuis waar af en toe gebruik van gemaakt kan worden is in een dergelijke situatie een welkome aanvulling,

De kinderen worden tijdens hun verblijf op een rustige en zo prikkelarm mogelijke locatie opgevangen.  Hier kunnen ze heerlijk spelen en dingen ontdekken. Zo worden ze gelijkertijd ondersteund in de dingen die ze wél kunnen doen, omdat uitgegaan wordt van de mogelijkheden die het kind heeft, in plaats van te letten op de beperkingen die ASS met zich meebrengt.

Naast de mogelijkheid om te komen logeren, zal er ook informatie zijn op het gebied van:
– voorlichtingsmateriaal autisme
– begeleidingsadvies ouders en/of verzorgers
– het meewerken tijdens  voorlichtingsbijeenkomsten autisme
– uitlenen materiaal autisme (boeken, DVD”s, pictogrammen etc,.)