In Suriname gaan we een logeerhuis realiseren
voor kinderen met autisme.

Probleem:

Veel ouders met een kind met autisme zouden graag een plek willen hebben waar hun kind kan logeren, zodat zij even “verlost” zijn van de zware zorgtaak en de aandacht aan zichzelf en/of hun gezin kunnen geven.

Onze oplossing:

Het logeerhuis zal  een passende oplossing bieden voor zowel kind als ouders/verzorgers! Het is bedoeld voor  kinderen die thuis wonen en overdag naar school,  opvanghuis  of dagbesteding gaan.

In de weekenden en/of vakanties zijn deze kinderen vaak het grootste gedeelte van de dag thuis en dit vraagt veel van ouders/verzorgers en indirect  van de hele omgeving van het kind.

Een logeerhuis waar af en toe gebruik van gemaakt kan worden is in een dergelijke situatie een welkome aanvulling.

Hoe kunt u ons helpen dit project te realiseren? 

DONATEUR

Stichting Passiegron is voorlopig afhankelijk van donaties en giften. Als donateur kunt u ons helpen! Hoe?

Meer info

VRIEND

Wilt u op een andere manier ons ondersteunen? 

Dat kan!

Meer info

Image
Wat bieden wij?

Passiegron wordt een logeerhuis, waar kinderen met autisme mogen komen  logeren voor een bepaalde tijd.

Het logeerhuis wordt gesitueerd in een rustige omgeving, met genoeg ruimte om te spelen en dingen te ontdekken.

Op het erf zullen speeltoestellen, een zandbak en eventueel een klein zwembad komen,maar ook een plekje waar ze zich  kunnen terugtrekken, mocht hier behoefte aan zijn.

De begeleiding zal worden gedaan door mensen die ervaring hebben met autisme of daarvoor opgeleid worden.
Belangijk is, dat er wordt uitgegaan van de mogelijkheden die het kind heeft en niet dat er alleen gekeken wordt naar de beperkingen die ASS nu eenmaal met zich meebrengt.

Naast de mogelijkheid om te komen logeren, zal er ook informatie zijn op het gebied van:

- voorlichtingsmateriaal autisme 
- uitlenen materiaal autisme (boeken, dvd's, pictogrammen) 

Ook het meewerken tijdens voorlichtingsbijeenkomsten over autisme op scholen etc. behoort tot een mogelijkheid. 
Het logeerhuis kan ook worden ingezet als locatie voor bijeenkomsten over autisme voor ouders, instellingen scholen enz.