Mooi in beeld gebracht wat autisme is en wat het betekent voor zowel degene die het heeft als zijn of haar omgeving.

Feiten op een rijtje...

Uit onderzoek van 2014 is gebleken dat 60 op de 10.000 personen een stoornis in het autismespectrum heeft, al dan niet
in combinatie met een verstandelijke beperking. Suriname is een land met ruim 580.000 inwoners (204), dus als we het rekensommetje
maken hebben statistisch gezien ruim 3400 mensen ASS! 26% hiervan is een kind tussen de 0 en 14 jaar, dus bijna 900 kinderen in Suriname hebben
een aan autisme verwante stoornis.

Dit zijn natuurlijk "droge" cijfers, maar feit blijft dat er ook in Suriname autistische kinderen zijn!

Zoals eerder aangegeven is voor ouders het hebben van een kind met ASS  soms behoorlijk problematisch te noemen. Er is soms weinig
tot geen kennis aanwezig, noch bij henzelf of (directe) omgeving van het gezin. Zelfs als er erkenning is voor de complexiteit dat autisme met
zich meebrengt, hebben de ouders vaak een taakverlichting nodig.

Dit kan zijn middels thuisbegeleiding en/of dagbesteding, bijzonder onderwijs, maar ook gerichte aandacht van de leerkrachten, artsen enz. 
Maar ook een logeerhuis behoort tot een taakverlichting.
Ouders hebben aangegeven dat ze graag zo'n logeerhuis in Suriname zouden zien, waar hun kind kan gaan logeren, in de wetenschap
dat hun kind in vertrouwde en deskundige handen is.

 Stichting Passiegron wil zich hier graag voor inzetten.

bron header foto: Unicef
(Unicef heeft op geen enkele wijze connecties met Passiegron of doet uitlatingen betreffende de inhoud ervan)

Image
Image