Het bestuur van Stichting Passiegron bestaat uit:

Image

Madelon
van Deemter

Voorzitter - NL


Naast mijn werk als ambulant begeleider / zorgcoördinator / casemanager bij (jong)volwassenen met autisme, in Nederland, wil ik me ook inzetten voor kinderen met autisme in Suriname. Het is mijn wens om in Suriname een logeerhuis (slaaphuis) voor deze doelgroep  op te zetten en ik kan met veel trots zeggen, dat er al veel stappen in deze richting gezet zijn.


Nederland.,v

Image

Annette
Bruggeman

Penningmeester


Meer dan 20 jaar geleden ben ik in Suriname komen wonen en werken. Als manager van een therapeutisch dagcentrum zie ik vaak genoeg de behoefte bij ouders om even tijd voor zichzelf te hebben. Een logeerhuis voor kinderen met autisme zou zeker voorzien in deze behoefte.

Vandaar dat ik Madelon alle steun heb toegezegd bij het opstarten voor een logeerhuis.

Suriname

Image

Inka

Romedjo

Secretaris


Al 10 jaar ben ik werkzaam bij een therapeutisch dagcentrum als coördinator kindzorg.

In Suriname is de behoefte aan een logeerhuis voor kinderen met autisme, zeer aanwezig. Hierin is nog niet voorzien.

Dit is de reden waarom ik mij heb aangesloten bij het bestuur van Stichting Passiegron, die zich hiervoor inzet.

Suriname