Door te blijven geloven in deze missie,  de visie voor ogen te houden , overtuigd te zijn van dit concept
én door samenwerking, 
zijn wij van Stichting Passiegron overtuigd van het slagen ervan. 

Door open te staan voor ideeën, innovatie en in te spelen op de behoeftes van anderen,
kan Passiegron er voor zorgen dat deze onderneming een succes wordt en blijft. 

Visie

Stichting Passiegron heeft als doel kennis rondom autisme in Suriname vergroten en inspelen op de behoefte betreft ondersteuning in de vorm van een logeerhuis.

Veel ouders met een kind met autisme zouden graag meer willen weten over ASS en hun ervaring willen delen met andere ouders en/of verzorgers.

Ook zouden ze graag een plek willen hebben waar hun kind kan logeren, zodat zij even “verlost” zijn van de zware zorgtaak en de aandacht aan zichzelf en/of hun gezin kunnen geven.

Missie

De missie van Passiegron is het realiseren van een logeerhuis voor kinderen met autisme. In Suriname bestaat een dergelijk logeerhuis (of slaaphuis)  nog niet. Door het opzetten van dit eerste logeerhuis, zal dit een zeer welkome aanvulling zijn in de zorg rondom kinderen met ASS. 

Het is belangrijk om juist deze groep kinderen een plek te kunnen bieden waar ze zoveel mogelijk zichzelf kunnen én mogen zijn, zonder alle prikkels uit hun dagelijkse omgeving en vaak de moeilijke taak zich te moeten aanpassen! Hiermee biedt het logeerhuis ook aan ouders/verzorgers de mogelijkheid om even aandacht te schenken aan andere dingen dan aan de zorg voor hun kind.